Nowy koszyk

Mój koszyk

0 PLN
 • Projekty UE

  Firma Emporium realizuje projekt „Spectrum - Pomorskie System Usług Doradczych” poprzez zakup specjalistycznych usług doradczych w zakresie marketingu oraz zarządzania i organizacji przedsiębiorstwem.

  SPEKTRUM to nazwa pomorskiego systemu świadczenia specjalistycznych usług doradczych dla MSP. Firmy z województwa pomorskiego w ramach systemu mogły otrzymać dofinansowanie w wysokości 50% - 95% na zakup specjalistycznych usług doradczych. System SPEKTRUM jest finansowany z funduszy unijnych wdrażanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, działanie 2.4.1. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 27 mln zł.

  Celem projektu jest przystosowanie przedsiębiorstwa do zmienionych warunków funkcjonowania branży fryzjersko-kosmetycznej wynikających z ograniczeń epidemii SARS-CoV-2.

  Całkowita wartość projektu: 68 880 PLN
  Wysokość dofinansowania: 53 200 PLN

  Okres realizacji projektu od: 15.02.2021 do 31.07.2021 r.